όρισε το #φιλότιμοΣυμπλήρωσε εδώ το πλήρες ερωτηματολόγιο της διεθνούς έρευνας

Περί #φιλότιμου

« .. εις το εμείς »

Η ιστορία της πρωτοβουλίας γύρω από τη μελέτη του φιλότιμου ξεκινά το 2011 από το Λονδίνο, με την συνειδητοποίηση του κενού συστηματικής επιστημονικής έρευνας στην σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τη σύνθετη και κεντρική, για την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα, έννοια του φιλότιμου.

Από την πρώτη εκείνη ιδέα επιστημονικής έρευνας ή «αναζήτησης» του – κατά τη γνωστή λαϊκή ρήση – «χαμένου φιλότιμου», ξεκινά μια επεισοδιακή πλην ευνοημένη από φωτισμένες συναντήσεις και απίθανες συμπτώσεις διαδρομή που οδηγεί στην ίδρυση του ομώνυμου μη-κερδοσκοπικού κέντρου ερευνών κοινωνικής καινοτομίας τον Σεπτέμβριο 2014.

H παρακάτω ομάδα εθελοντών εμπειρογνωμόνων συσπειρώθηκε οργανικά γύρω από την πρωτοβουλία μέσα στο τριετές διάστημα προεργασιών πριν την δημοσιοποίηση της, μετέχοντας στα επίπονα βήματα και τις ανέλπιστες επιτυχίες που σημείωνε κατά την σύντομη διαδρομή της. Πιστεύουμε, όπως και όσοι μας εμπιστεύθηκαν έως τώρα, ότι το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για να αξιοποιηθεί το πολιτισμικό κεφάλαιο που αποτελεί η έννοια και η δυναμική του φιλότιμου για την ελληνική κοινωνία αλλά και την παγκόσμια κοινότητα.

Το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο της πρωτοβουλίας ήταν και παραμένει ο πληθοπορισμός, δηλαδή ο συμμετοχικός προσδιορισμός της έννοιας φιλότιμο, ο οποίος και ξεκίνησε από την αρχική ιστοσελίδα στις 21 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ορισμούς και ιστορίες γύρω την έννοια του φιλότιμου. Μετά την πρώτη ανάλυση αποτελεσμάτων ήταν εμφανές ότι ο πληθοπορισμός όφειλε να συνεχίσει και μάλιστα σε μαζικότερο πλαίσιο διάχυσης.

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα με οτιδήποτε σημαίνει για εσάς #φιλότιμο και τη διάχυση του μέσω Τwitter αλλά και άλλων κοινωνικών δικτύων, συμβάλετε στην επιδίωξη μας να καταχωρηθεί το φιλότιμο ως νέα λέξη (αλφαβητικά αμέσως μετά τη λέξη Φιλοσοφία) στα διεθνή λεξικά όπου και δικαιωματικά του αξίζει.

Ευχόμαστε να είστε συμμέτοχοι σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια!

Ιστορία

Μολονότι η έννοια της προσωπικής τιμής ως ατομική και συλλογική αξία και αρετή φαίνεται να προϋπάρχει μέσα από τα Ομηρικά έπη, οι πρώτες αναφορές της κεντρικής για το φιλότιμο έννοιας του καλοκάγαθου πολίτη, διαμορφώνονται από τον 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. μέσα από τα έργα των προ-σωκρατικών και κλασσικών φιλοσόφων.

Πέρα από τη συνολική παρακαταθήκη του φιλότιμου στη διαμόρφωση του Ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τον 20ο αιώνα και έπειτα το προσδιορίζουν σύνθετα και οξύμωρα χαρακτηριστικά όπως αυτά διαμορφώνονται και βιώνονται μέσα στην ελληνική κοινωνία και ιστορία. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο ορισμός του Αριστοτέλη για την αρετή «ως μέσον ανάμεσα σε δύο ακρότητες» να αντικατοπτρίζει την σχετικότητα και ρευστότητα της πραγματικής φύσης του φιλότιμου και του χρέους της κάθε κοινωνίας να το επαναπροσδιορίζει εντός των εκάστοτε άκρων κάθε ιστορικής περιόδου.

Θεωρία

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, σε μια κομβική μεταστροφή προσανατολισμού, οι ανθρωπιστικές επιστήμες επιστρατεύουν τις συστηματικές έρευνες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις τους ώστε να κατανοήσουν και να υπηρετήσουν τον άνθρωπο όχι απλά ως ασθενή που επιζητεί απαλλαγή από την ασθένεια, αλλά ως ολοκληρωμένη οντότητα που προσδιορίζεται από την επιδίωξη του για ευζωία, αριστεία και ευημερία. Ιδιαίτερα οι κλάδοι της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, επανατοποθετούν στο επίκεντρο μελέτης τους τη δημιουργία και θετική ανάπτυξη εμπειριών και σχέσεων, ξεκινώντας από τις ατομικές και τις συλλογικές και φτάνοντας έως και τις θεσμικές πολιτειακές.

Η ιδιάζουσα περίπτωση του φιλότιμου και η σημασία που του αποδίδουν κοινωνοί της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας όπου γης, αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο αντικείμενο μελέτης αφού του προσδιορίζουν σύνθετα και οξύμωρα χαρακτηριστικά όπως η πραότητα, ή συγκαταβατικότητα, η ανιδιοτέλεια ακόμα και η αφέλεια από την μία, ενώ το πείσμα, η υπερηφάνεια, ή ευθιξία ή ακόμα και η ετεροδοσοληψία από την άλλη. Άξια μελέτης είναι και η εξελικτική τάση και πλαστικότητα που η έννοια φιλότιμο φάνηκε να παρουσιάζει, κατά τη διεξαγωγή ερευνών την περίοδο 1960-1970, όπου πληθυσμοί αγροτικών περιοχών της χώρας εισέρχονταν στα αστικά κέντρα της εποχής υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, πιο εξατομικευμένες και ώριμες υπαρξιακές πεποιθήσεις αυτοεκτίμησης, προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας σε διάστημα μόλις μερικών μηνών. Άξια λόγου είναι και η ιδιαιτερότητα του όρου να διαπραγματεύεται με μοναδικό τρόπο τη σύζευξη προσωπικών αρετών, όπως την τιμή την ακεραιότητα ακόμα και την υπερηφάνεια – με περισσότερο κοινωνικές αξίες όπως τη φιλία, την εντιμότητα στις συναλλαγές, και τον ανθρωπισμό. Πέρα από την ακαδημαϊκή τους αξία, οι παραπάνω εκτιμήσεις περί φιλότιμου παρουσιάζουν συγκεκριμένες έμφυτες τάσεις συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθήματος που διακρίνονται για την μοναδική τους ικανότητα να ενεργοποιούν και να ενδυναμώνουν το άτομο ως προς τη βέλτιστη ατομική του λειτουργικότητα και ανάπτυξη.

Αντιπαραβάλλοντας τα χαρακτηριστικά αυτά δίπλα σε επικρατούσες διεθνείς έννοιες όπως η ευγένεια, η αμεροληψία, η ειλικρίνεια, η ευγνωμοσύνη, το κουράγιο και άλλες, προσφέρεται ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί συμβάλλοντας στην αναδόμηση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας και των κατοίκων της καθιστώντας το φιλότιμο ως βιώσιμο «εξαγώγιμο προϊόν».

Όραμα

Θεωρούμε το “φιλότιμο” ως το ακρογωνιαίο δομικό υλικό του Ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή την επιτομή όλων εκείνων των επιτευγμάτων που δόξασαν τους προγόνους μας διεθνώς και κάνουν εμάς σήμερα υπερήφανους.

Είτε μιλάμε για δημοκρατία, ολυμπισμό, ανθρωπισμό, τέχνη και δημιουργία, φιλοσοφία και διανόηση, επιστήμη, ιατρική, επικοινωνία και οικουμενικότητα, ουσιαστικά αναφερόμαστε στα παράγωγα του αγώνα για προσωπική και συλλογική αριστεία, πάντα μέσα στα πλαίσια ανθρωπισμού και οικουμενικότητας.

Φιλότιμο για εμάς είναι μια σειρά από συναισθήματα και λογισμούς που διαπραγματεύονται με μοναδικό τρόπο τη σύζευξη ατομικών αρετών όπως τιμή, ακεραιτότητα, αξιοπρέπεια με περισσότερο κοινωνικές αξίες όπως φιλία, εντιμότητα στις συναλλαγές και ανθρωπισμός. Με δύο λόγια, τη ζωντανή καθημερινή παρακαταθήκη όλης αυτής της λαμπρής πολιτισμικής πραγματείας του παρελθόντος στις ζωές των σύγχρονων Ελλήνων. Συνεπώς, θεωρούμε την αναγνώριση, μελέτη και παρότρυνση για συλλογική καλλιέργειά του φιλότιμου χρέος μας, και δεν είμαστε μόνοι όταν μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μπορούμε μέσω της αναβίωσης του να οδηγηθούμε συνειδητά έξω από την κρίση αξιών και ταυτότητας που προηγήθηκε της οικονομικής.

phi-transparent-white

Phi Club

To Phi Club είναι μία πρότυπη διεθνής κοινότητα πιστών φίλων με σκοπό την αναβίωση και εξέλιξη κλασικών αξιών ευδαιμονίας του πολίτη και της κοινωνίας.

Ένα διεθνές δημοκρατικό δίκτυο εμπιστοσύνης βασισμένο στις αξίες που συναποτελούν το #φιλότιμο – την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία και την αλληλεγγύη. Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και η ατομική τους αξία συνεκτιμάται βάσει της ακεραιότητας των μεταξύ τους ποιοτικών συναλλαγών.

  • Drop files here or
      Συνοδεύστε την αίτηση με αρχεία που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της ιδέας σας από την επιτροπή (λ.χ. επιχειρηματικό σχέδιο, παρουσιάσεις, φωτογραφίες).    Διάδωσε το Φιλότιμο

    Η Ομάδα