Η διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται από το Philotimo Ltd. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Το Philotimo Ltd δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο ή την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα. Δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών.

Οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα του Philotimo Foundation (www.philotimo.org) είναι ιδιοκτησία του Philotimo Ltd. Η οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα παραχωρείται κατόπιν έγγραφης άδειας, εκτός και αν η δημοσίευση γίνεται για σκοπούς που συμπορεύονται με τον χαρακτήρα του έργου του Philotimo Foundation.

Το Philotimo Ltd αποποιείται της όποιας ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή καταστροφή που μπορεί να προκύψει κατά την προβολή ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση το Philotimo Ltd δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Philotimo Ltd

Μη-κερδοσκοπική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση.

Έδρα: Τρίτος όροφος, 207 Regent Street, Λονδίνο, W1B 3HH.

Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό 09282321.