Ο Μάνος είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στις ατομικές και οργανωσιακές εφαρμογές θετικής ψυχολογίας (B.Sc. , M.Sc.).

Η ενδιάμεση παρέκκλιση εξαιτίας επαγγελματικών προστακτικών, σε αντικείμενα μελέτης όπως η επικοινωνιολογία, η κοινωνική καινοτομία και η φιλοσοφία, του προξένησαν την δημιουργική εμμονή γύρω από ζητήματα ευδαιμονίας του πολίτη καθώς και της δυναμικής για θετική εξέλιξη που επιφέρουν σε μια κοινωνία οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις κλίμακας.

Η πιλοτική του έρευνα γύρω από το ελληνικό φιλότιμο στο πανεπιστήμιο του UEL το 2011 στο Λονδίνο, σε συνδυασμό με την πολύτιμη και έμπιστη συνδρομή μιας εξαιρετικής ομάδας συνεργατών και μεντόρων, οδήγησε στη σύσταση του ομώνυμου μη-κερδοσκοπικού και ιδεολογικά ανεξάρτητου κέντρου κοινωνικής καινοτομίας.